Våra tjänster

Vi riktar oss till dig som har någon form av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Vi kan med vår professionella kunskap hjälpa dig att forma din assistans på det sätt som du önskar. Vi verkar för att utveckla dina möjligheter att forma ditt liv efter de förutsättningar och förmågor du har. Detta genom att ge rätt stöd och hjälp utifrån dina behov. Vi har specialkompetens i frågor angående nya ansökningar och utökning av timmar. För oss är det viktigt att du får en hjälpande hand när du behöver det.

Du som kund har ett stort inflytande och delaktighet i assistansen. Styrningen av företaget sker via direkta kontakter med dig som kund, eventuell företrädare, arbetsledare och assistenterna. Ledningen av assistansen ska grundas i de diskussioner som äger rum i möten mellan dig som kund eller din företrädare och verksamhetscheferna.

Våra tjänster sorterar under Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialförsäkringsbalken och Socialtjänstlagen. Vi ser till att personer med fysiska och psykiska funktionshinder får en god livskvalité genom att ha en meningsfull vardag.

Administrationen rörande din assistans sköts av oss, dvs. lönehantering, rekrytering, schemaläggning, vikarietillsättning samt utbildning av assistenter. 

Öppettider

Våra öppettider på kontoret:

09.00-15.30
Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag

Övrig tid gäller jourschemat.

Kontakt

073-514 33 65 (Anika)
073-546 73 93 (Michaela).