Adress

Frennarpsvägen 135, 30225 Halmstad

Personlig assistans barn

Personlig assistans för barn ska bygga på trygghet, tillit och tron på människans utveckling.

Anika Palko

Michaela Månsson

Personlig Assistans för Barn

Genom att ansöka och få personlig assistans för ett barn med någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och barnets familj kommer det vara enklare att leva i samhällets gemenskap precis som alla andra. Det skapar även förutsättningar för att barnet ska kunna leva ett aktivt och behagligt liv. En personlig assistent för barn gör att barnet kan leva mer självständigt och är med under barnet dag för att hjälpa till med de grundläggande behov som finns.  

Personlig assistans för barn ska bygga på trygghet, tillit och tron på människans utveckling. För barn och unga med personlig assistans är syftet att öka deras möjligheter till delaktighet, självständighet och utveckling. Vilket är en självklarhet för oss och något vi arbetar mot varje dag hos våra klienter. Personlig assistans är en väl fungerande insats för majoriteten av de barn och unga som beviljats insatsen. Vi tror på utveckling och att allt går att göra bättre. Barnet ska kunna känna att hen blir lyssnad på och har den bästa möjliga kontrollen över sitt liv och därför är barnet i fokus hos oss när vi administrerar och hjälper till med assistans.  

Trygg personlig assistans för barn  

Vi vet av erfarenhet att det kan vara svårt att få den hjälp som ens barn har rätt till. Vi har även en förståelse för att hela familjen påverkas och involveras av att ha barn med behov av personlig assistans i hemmet. Samarbetet mellan assistenten, barnet och föräldrarna är grundläggande för att vi ska kunna ge en trygg och stabil assistans. Därför hämtar vi alltid uppgifter ur exempelvis belastningsregistret, när vi anställer en ny assistent och följer upp det kontinuerligt. Vi har tillstånd från IVO om att bedriva personlig assistans för barn och har utbildad personal som hjälper er med ansökningar samt vilka dokument ni behöver för att söka insatsen.  

Vem har rätt till personlig assistens?  

Det finns ingen nedre åldersgräns för att söka personlig assistans för barn men vem som är berättigad personlig assistens styrs av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS.  

Vi på en Hjälpande Hand kan hjälpa till att ansöka och tolka svaret när det kommer. Går ansökan igenom och ni får beviljat personlig assistans till barnet kan vi hjälpa till med att administrera saker så om:   

 

  • Anställning av personal och anhöriga 
  • Schemaläggning av din personal 
  • Personalmöte 
  • Administration 
  • Lönehantering 
  • Juridisk rådgivning 
  • Fortlöpande dokumentation 
  • Handledning vid behov 
  • Friskvård för personal 

 

Vi kan även bistå med att utbilda personal och assistenter som ska arbeta med barnet. Allt för att forma hjälpen efter ert och barnets liv och förutsättningar. Tillsammans kan vi skapa en meningsfull vardag. Vi har förståelse och erfarenhet av många olika situationer och familjer där personlig assistans för barn behöver implementeras.   

Utöver det administrativa som det innebär med assistans, erbjuder vi olika former av aktiviteter där klienter och deras assistenter kan delta i en trevlig gemenskap och skapa roliga minnen tillsammans med oss och vänner. Förutom trevliga sommar och julfester anordnar vi After Works, pysslekvällar med olika teman, föreläsningar, resor till Liseberg samt en årlig utlandsresa.  

 

Erfarenheter och Förståelse

Vår erfarenhet inom personlig assistans för barn har format vår djupa förståelse för de unika utmaningar som familjer med barn med funktionsnedsättningar står inför. Genom att ha arbetat med olika situationer och behov har vi utvecklat kompetens som gör oss kapabla att skräddarsy vårt stöd för att bäst passa varje enskild familjs krav. Vi förstår att varje barn är unikt, och vår erfarenhet har gett oss insikter som gör oss redo att möta varje utmaning med professionalitet och empati. Vi strävar efter mer än bara att tillhandahålla assistans. Vår filosofi innefattar en nära och engagerad samverkan mellan assistent, barnet och föräldrarna. Genom att främja en öppen och transparent kommunikation strävar vi efter att bygga en långsiktig relation byggd på förtroende. Denna nära samverkan ger inte bara trygghet och stabilitet i assistansen utan skapar också en miljö där barnet känner sig respekterat och förstått.

Aktiviteter och Gemenskap

Utöver att tillgodose de grundläggande behoven för barnet strävar vi efter att skapa en meningsfull vardag. Vårt engagemang sträcker sig till olika aktiviteter och gemenskap för barnet och dess assistenter. Från festliga tillställningar till givande föreläsningar och trevliga utflykter – vi skapar minnen och stunder av glädje för er och era nära och kära.

Läs mer om våra aktiviteter för assistans!

Frågor om personlig assistans för barn?  

Har du funderingar eller frågor kring personlig assistans för barn ska du inte tveka på att höra av dig till oss. Våra öppettider och kontaktuppgifter hittar du här på hemsidan.  

 

För oss är det viktigt att du får en hjälpande hand när du behöver det.  

 

person som håller händerna mot himlen

Kontakta oss

Adress

Frennarpsvägen 135, 30225 Halmstad

Kontaktuppgifter

Adress

Frennarpsvägen 135, 30225 Halmstad

Kontaktformulär