Adress

Frennarpsvägen 135, 30225 Halmstad

Personlig assistans vuxna

Vi verkar för att utveckla dina möjligheter att forma ditt liv efter de förutsättningar och förmågor du har.

Anika Palko

Michaela Månsson

Personlig assistans för vuxna

Vi på en Hjälpande Hand erbjuder personlig assistans för vuxna och har en lång erfarenhet och gedigen kunskap inom branschen. Vi är ett personligt assistansbolag och ser oss som en stor familj där vi kan bidra med kunskap, erfarenhet och en hjälpande hand för dem som behöver hjälp och stöd i att fatta beslut om assistans.  

Vad innebär personlig assistans för vuxna?  

Behöver du personlig assistans som vuxen? Som kund hos oss på En Hjälpande Hand får du den hjälpen du behöver. Vi tar ett helhetsansvar för din personliga assistans och vi vill underlätta för dig som vuxen att kunna leva ditt liv som vilken medborgare som helst i samhället. Du ska inte behöva avstå och gå miste om ett bra liv på grund av en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.  

Alla har rätt till bra assistans och vi vet att ibland är det svårt att kämpa, med allt det innebär, på egen hand. Med vår professionella kunskap och långa erfarenhet inom branschen kan vi hjälpa dig att forma din assistans på det sätt som du önskar och efter dina behov. Vi verkar för att utveckla dina möjligheter att forma din assistans efter de förutsättningar och förmågor du har. Detta genom att ge rätt stöd och hjälp utifrån dina behov. Vi har bland annat anställda med specialkompetens i frågor angående nya ansökningar och utökning av timmar. Vi kan även hjälpa till med exmeplevis utbildning av assistenter om behovet uppstår och önskas.  

En god livskvalitet på dina villkor  

Du som kund har ett stort inflytande och delaktighet i assistansen. Styrningen av företaget sker via direkta kontakter med dig som kund, eventuell företrädare, arbetsledare och assistenterna. Ledningen av assistansen ska grundas i de diskussioner som äger rum i möten mellan dig som kund eller din företrädare och verksamhetscheferna. Administrationen som uppstår vid personlig assistans för vuxna sköts av oss.  

Vem kan få personlig assistans?  

Vi ser till att personer med fysiska och psykiska funktionshinder får en god livskvalité genom att ha en meningsfull vardag. Med hjälp av våra tjänster som hanteras under Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialförsäkringsbalken och Socialtjänstlagen utför vi den hjälpen som du behöver.  

Vilken typ av assistans du har behov av kan vara svårt att bedöma på egen hand. Där kan vi kliva in och från början hjälpa till med en bedömning av behov, skriva ansökan och tolka svaren som kommer från myndigheter och instanser. Där efter hjälper vi till och stöttar under tidens gång så ni känner er trygga och känner att ni får den hjälp ni har rätt till.   

Vi kan dock inte ta beslut eller bestämma vem som har rätt till assistans utan ovannämnda myndigheter är det som bestämmande myndigheterna för vem som är berättigad till assistans. Ansökan om att få personlig assistans som vuxen gör du hos Försäkringskassan eller din hemkommun. Men vi finns som stöd och bidrar med expertis inom viktiga områden.  

Frågor om personlig assistans för vuxna?  

Har du funderingar eller frågor kring personlig assistans för vuxna ska du inte tveka på att höra av dig till oss. Våra öppettider och kontaktuppgifter hittar du här på hemsidan 

 

För oss är det viktigt att du får en hjälpande hand när du behöver det.

Kontakta oss

Adress

Frennarpsvägen 135, 30225 Halmstad

Kontaktuppgifter

Adress

Frennarpsvägen 135, 30225 Halmstad

Kontaktformulär