Adress

Frennarpsvägen 135, 30225 Halmstad

Personlig Assistans Halmstad

Assistans och insatser efter dina behov 

Anika Palko

Michaela Månsson

Personlig assistans i Halmstad 

Bor du i Halmstad och behöver personlig assistans? Vi på en Hjälpande Hand har anställda med lång erfarenhet och stor kompetens inom assistans. Vi driver vårt assistanskontor från Frennarpsgården som ligger på Frennarp i Halmstad.  

Humanistisk mötesplats för personlig assistans Halmstad  

Vi ser oss som en verksamhet med en personlig och familjär känsla där vi hjälper klienter som har någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och arbetar efter målet att utveckla deras möjligheter att forma ditt liv efter de förutsättningar och förmågor de har. Detta genom att ge rätt stöd och hjälp utifrån deras behov. Vårt arbete präglas av en humanistisk värdegrund, vilket också visar sig i vår mångfald av personal, tolerans och respekt individer emellan. Vi tycker det är viktigt med kunskap, närhet, gemenskap och glädje vilket är värdegrunder som bland annat återspeglas i processen med varje enskild klient och assistent. 

Som kund har man ett stort inflytande och delaktighet i assistansen och styrningen av företaget sker via direkta kontakter med dig som kund, eventuell företrädare, arbetsledare och assistenterna. Ledningen av assistansen ska grundas i de diskussioner som äger rum i möten mellan dig som kund eller din företrädare och verksamhetscheferna. Allt för att du som har personlig assistans i Halmstad ska känna att du har kontroll och få den hjälpande hand som du önskar och behöver.  

Kompetent och erfaren personal  

Har du personlig assistans i Halmstad och behöver hjälp har vi en gedigen kompetens inom just personlig assistans och kan hjälpa till med att ta ett helhetsgrepp om projektet. Allt ifrån att skicka in ansökan för att sen tolka svaret som ligger till grund för att bygga upp klientens individuella plan innehållande assistans hjälp. När grunden är satt och arbetet är i gång kan vi hjälpa till med det administrativa så som lönehantering, rekrytering, schemaläggning och vikarietillsättning.  Vi kan även erbjuda utbildning av assistenter i allt för att forma den bästa personliga assistansen i Halmstad. Vi hjälper till och ger dig stöd i att fatta besluten som behöver tas i processen med assistans. Oavsett om du är assistanstagare eller anhörig till en vuxen eller ett barn med en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.  

Aktiviteter för personlig assistans Halmstad 

Vi anordnar olika typer av aktiviteter tillsammans med samarbetspartners runtom i Halland. Exempelvis anordnar vi resor till Liseberg tillsammans med Okome Buss. De hjälper även oss på vår årliga utlandsresa som klienter och deras assistenter kan anmäla sig till och följa med på. Ett roligt äventyr med trevliga inslag som är anpassade för alla. Oavsett vad dina förutsättningar är ska du tillsammans med en personlig assistans i Halmstad kunna leva ett självständigt liv med en känsla av glädje.   

Frågor om personlig assistans i Halmstad? 

Bor du i Halmstad och har frågor om personlig assistans? Tveka inte på att ta kontakt med oss så delar vi med oss av våra erfarenheter och expertis.  

 

För oss är det viktigt att du får en hjälpande hand när du behöver det. 

 

Vanliga frågor on personlig assistans:

Hur påverkas personlig assistans i Halmstad av lagar och regler? 

Personlig assistans i Sverige regleras av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även om varje kommun kan ha specifika riktlinjer, baseras de grundläggande rättigheterna och principerna för personlig assistans på denna nationella lagstiftning. Kontakta oss för mer information! 

Hur går processen till när man vill byta personlig assistent i Halmstad?

Om du vill byta din personliga assistent i Halmstad bör du först och främst diskutera dina önskemål och skäl med din nuvarande leverantör. Beroende på din situation och avtal kan processen variera. Det kan också vara bra att rådgöra med din LSS-handläggare för att förstå dina rättigheter och de bästa stegen att följa. Vill du veta mer om hur vi ser på det? Kontakta oss här
 
person som håller händerna mot himlen

Kontakta oss

Adress

Frennarpsvägen 135, 30225 Halmstad

Kontaktuppgifter

Adress

Frennarpsvägen 135, 30225 Halmstad

Kontaktformulär